A-Wurf (28.02.2019) ausgezogen!

B-Wurf (09.06.2019) ausgezogen!

C-Wurf (04.11.2019) ausgezogen!

D-Wurf (27.12.2020) frei!

E-Wurf (07.01.2021) frei!